آدرس دفتر مركزي : ارومیه – خیابان مافی – چهارراه مافی – ساختمان آتلانتیک
تلفن : 04432379274
همراه : 09143459479

WhatsApp number : +98 914 447 7800